Warsztat Terapii Zajęciowej
w Siemiatyczach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach (woj. podlaskie) jest placówką pobytu dziennego,
czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. dla osób, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Warsztat istnieje od 20 grudnia 2005 roku i jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, a jego siedzibą jest dom zakonny sióstr przy ul. B. Głowackiego 2 w Siemiatyczach,

tel./fax 85 656 11 78;

e-mail: wtzsiemiatycze@wp.pl,

strona na Facebook-u: Wtzsiemiatycze

 

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w pięciu grupach terapii zajęciowejzgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Możliwość aktywności w różnorodnych formach stwarzana jest w pracowniach terapeutycznych:

  • komputerowej,
  • gospodarstwa domowego,
  • ogólnorozwojowa,
  • krawiecko-plastycznej,
  • rękodzieła sztuki religijnej, zgodnie z planem działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni.

Ważniejsze wydarzenia w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej to imprezy kulturalne typu przedstawienia teatrzyków objazdowych, festyny, zabawy i dyskoteki, wycieczki, warsztaty rękodzielnicze, spotkania wyjazdowe i turnusy rehabilitacyjne, oglądanie wystaw malarstwa i fotografii, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne, publiczne występy artystyczne uczestników Warsztatu, udział w konkursach i prezentacjach o charakterze religijnym, miejskim, regionalnym i ogólnopolskim, konkursach ozdób świątecznych, organizowanie przeglądu kolęd, udział w festiwalach piosenki, spartakiadzie, wymiana doświadczeń i integracja z innymi podobnymi placówkami.

W zajęciach uczestniczą również dodatkowe osoby niepełnosprawne, które oczekując na wolne miejsce u nas nie chcą bezczynnie siedzieć w domu.
Razem podopiecznych jest 33 osoby. Najmłodsza osoba ma 18 lat a najstarsza 46 lat. Większość z nich dowożona jest do warsztatu naszym służbowym mikrobusem.
Każdy jest potrzebny i ma tutaj swoje miejsce; razem próbujemy stawiać czoło niepełnosprawności.
Praca daje im radość, a cokolwiek się dzieje nigdy nie zapominają o modlitwie.
Uczestnicy Warsztatu to osoby niepełnosprawne a jednocześnie niesamowite, nie ma dla nich rzeczy za trudnych, są to osoby, którym niewiele potrzeba do szczęścia. Każdy z nich posiada niesamowite zdolności, lecz często muszą wiele się natrudzić zanim osiągną zamierzony efekt. Bardzo lubią gości i są zazwyczaj niezwykle towarzyscy. Zazwyczaj lubią publiczne występy, spotkania i dyskoteki.

Na obiad jedzą to, co sami ugotują w pracowni gospodarstwa domowego. Jak coś postanawiają nie jest łatwo zmienić ich plany i są dumni z każdej nabytej umiejętności. Codziennie doskonalą swoje umiejętności w różnych pracowniach, potrafią być aktywni również w Internecie. Nie tylko pracują razem, ale również świętują: umieją tańczyć nawet na wózku inwalidzkim! Na co dzień są ludźmi pełnymi planów, pragnień, radości i smutków tak samo jak inni, bardziej sprawni.

W naszym warsztacie codziennie dużo się dzieje, nieustannie szukamy w sobie i w innych nowych zdolności i talentów i zawsze jest ktoś, kto pomoże. To takie koło ratunkowe. Zdarza się, że zmieniają miejsce pracy na Zakopane czy plażę nad morzem, ponieważ kiedy mają dość czterech ścian wyruszają w nieznane…i mają wtedy terapię zajęciową pod gołym niebem.

W grudniu 2014 r. dzięki pomocy wielu ludziom dobrej woli udało nam się zorganizować pielgrzymkę do Rzymu. Spotkanie z ojcem Świętym Franciszkiem było dla wszystkich ogromnym przeżyciem i wydarzeniem, które na długo zostanie w pamięci. Modliliśmy się przy grobie św. Jana Pawła II i zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc.

20 grudnia 2015 r. mija 10 lat od powstania Warsztatu. Świętowanie jubileuszu rozpoczniemy 26 października. Z wdzięcznością wspominamy wszystkich, którzy przyczynili się do powstania placówki.

W roku 2016 planujemy pojechać na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a także na turnus rehabilitacyjny. Jeśli chcesz, możesz nas wspomóc finansowo:

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Nr konta: 84 1240 2210 1111 0010 1618 1574