Dla kandydatek

Szukać, znaleźć, pójść, ujrzeć?

Takie pragnienia wypełniają serce osoby powołanej przez Pana do szczególnej relacji, do wyjątkowej intymności.

Aby szukać Pana trzeba iść za głosem swoich najgłębszych tęsknot, nieśmiałych marzeń.

Trzeba poszukiwać Tego, który porusza Twoje serce.

Poznanie jest nieodłączne od patrzenia.
Trzeba być, patrzeć, słuchać, po to, aby poznać.

Szukając właściwej drogi trzeba wiedzie, czego szukamy.
Trzeba stawiać ważne pytania i czekać na odpowiedź.

Być powołanym oznacza zamieszkać z Jezusem.
Być z Nim.
Chodzić za Nim.
Rozmawiać.
Razem pracować i odpoczywać.

Powołanie to zaproszenie do uczynienia swoimi spraw Jezusa.
To zobaczenie i przejęcie się tym, czym On żyje, co Go raduje i smuci;
Kto i co jest dla Niego najważniejsze.

Być powołanym to żyć w Sercu Jezusa.
I w sercu Kościoła.

 Jeśli rozeznałaś, że chcesz, całkowicie oddać się Jezusowi i z pomocą Ducha Świętego, podjęłaś już decyzję o podjęciu życia zakonnego, to teraz pozostaje tylko wybór Zgromadzenia…


Jeśli myślisz, że to Karmel Dzieciątka Jezus…

 • nawiąż z nami kontakt, mówiąc o swoim zamiarze i poprzez rozmowy, udział w dniach skupienia i rekolekcjach zapoznaj się
  z duchowością, charyzmatem oraz stylem życia sióstr;
 • daj się nam poznać, abyśmy mogły Ci pomóc rozpoznać i zweryfikować autentyczność Twojego pragnienia;
 • aby to poznanie było możliwe, potrzebny jest CZAS, dlatego jednym
  z warunków wstąpienia do naszego Zgromadzenia jest przynajmniej roczny okres utrzymywania kontaktu z siostrami;
 • chcąc zapoznać się bliżej z naszym codziennym życiem będziesz mogła włączyć się okresowo w modlitwę i pracę w wybranych domach;
 • o warunkach, koniecznych do przyjęcia do zgromadzenia dowiesz się w czasie rozmowy w Siostrą odpowiedzialną za osoby rozeznające powołanie.

 PREDYSPOZYCJE DO ŻYCIA W KARMELU DZIECIĄTKA JEZUS

 • zamiłowanie do modlitwy
 • zdolność do życia we wspólnocie
 • szczere realizowanie ideału życia zakonnego
 • zdolność do bezinteresownej miłości i poświęcenia
 • predyspozycje do współpracy i nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 PRZECIWWSKAZANIA 

 • niewrażliwość na życie duchowe
 • niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
 • brak dobrego zdrowia fizycznego
 • brak równowagi psychicznej i emocjonalnej
 • niestałość w wierze, chwiejność pod wpływem fałszywych doktryn, ignorancja religijna


Jeśli chcesz nawiązać kontakt z Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus, poniżej podajemy adresy:

Dom Prowincjalny prowincji łódzkiej

ul. Złocieniowa 38
91-358 Łódź
tel.(042) 659 21 77,

Przełożona prowincjalna: tel. / fax (042) 659 24 96
prowlodz@wp.pl

Dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym mogą również pisać pod adres:

s. MARIAM PAWŁOWSKA
rekolekcje.karmel@gmail.com
tel. 505 436 097