Formacja

Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa.
Spotkanie z tą miłością staje się czymś na wskroś osobistym.
Wezwanie Boga odwołuje się zawsze do ludzkiej wolności.
Chrystus mówi: „Jeśli chcesz…”

/święty Jan Paweł II/

Odpowiedzią na miłość jest podjęcie drogi ku zjednoczeniu
z umiłowanym nade wszystko Bogiem.

Ten proces, rozłożony w czasie, nazywamy FORMACJĄ.

Ponieważ głównym celem formacji do życia zakonnego jest „zanurzenie w Bożym doświadczeniu”, przechodzi ona kolejne etapy, ale tu na ziemi nigdy się nie kończy.

Formacja w naszym Zgromadzeniu dokonuje się w kilku etapach.

ASPIRAT

Jest pierwszym etapem formacji. Trwa nie dłużej niż dwa miesiące (Kroczyce).

Aspirantki spędzają ten czas przed klauzurą, choć łączą się ze wspólnotą,
do której chce należeć w modlitwie, pracy i odpoczynku.
Aspirantka przygląda się wspólnocie, a wspólnota przygląda się jej.

Jest to czas zadania sobie na nowo pytań o to, kim jest dla mnie Jezus; o motywacje podjętej decyzji;
o to, czego spodziewam się po życiu zakonnym…
Jest to także czas zmagania się z tęsknotą, bo przecież jest się już na dobre poza domem rodzinnym.


 POSTULAT

W czasie postulatu kandydatkom umożliwia się głębsze rozpoznanie powołania poprzez lepsze poznanie siebie i instytutu zakonnego.
W Karmelu Dzieciątka Jezus postulantki zostają wprowadzone
w charyzmat Zgromadzenia, ucząc się postępować w duchu i drodze dziecięctwa Bożego zgodnie z Ewangelią i praktyką życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Postulat zasadniczo trwa rok i odbywa się w domu formacyjnym.

Dom postulatu jest wspólny dla wszystkich prowincji (Kroczyce). 

NOWICJAT 

Czas nowicjatu jest okresem pełnego wprowadzenia w życie zakonne;
zmierza on do głębszego poznania powołania, właściwego dla Karmelu Dzieciątka Jezus. 

Siostry nowicjuszki doświadczają sposobu życia karmelitanki. 
Mają możliwości uformowania umysłu i serca w duchu dziecięctwa Bożego oraz potwierdzenia swoich intencji.

Nowicjat jest niezastąpionym i szczególnym okresem formacji, ponieważ nowicjuszka poprzez specyficzny styl życia instytutu zaczyna dawać osobistą odpowiedz na powołanie Chrystusa.

Jest to czas poznania i utożsamienia się z tym, co powołanie karmelitańskie uważa za główne i nieodzowne w rozwoju doskonałej miłości i zjednoczenia się z Bogiem przez miłość.

 Dom nowicjatu jest wspólny dla wszystkich prowincji (Łódź).

JUNIORAT

W naszym Zgromadzeniu składa się śluby zakonne czasowe i wieczyste.

Okres ślubów czasowych trwa 5 lat i nazwany jest junioratem, czyli okresem profesji czasowej,
po którym następuje profesja wieczysta.

W czasie junioratu formacja zmierza do prowadzenia głębiej życia właściwego dla Zgromadzenia oraz pełniejszego i aktywnego wprowadzenia w coraz doskonalszą realizację jego misji w Kościele świętym.

Jest to czas dalszej formacji zarówno życia duchowego,
jak i odpowiedniego kształcenia i przygotowania praktycznego do apostolstwa i zadań
właściwych dla naszego Zgromadzenia.

ŚLUBY WIECZYSTE 2008