Aktualności

Łódź. Duch, który się nie załamuje…

W trzecim dniu trwania Kapituły Prowincjalnej, w środę 24. kwietnia, siostry wysłuchały referatu wygłoszonego przez Naszą Matkę Wiktorię Szczepańczyk, poświęconego życiu wspólnotowemu i działalności apostolskiej pierwszych wspólnot Zgromadzenia w oparciu o listy Matki Założycielki do sióstr.

Czytaj dalej ...

Łódź. Nowa Przełożona Prowincjalna Prowincji Łódzkiej

W czasie trwającej właśnie XIII Kapituły Prowincjalnej, we wtorek 23. kwietnia została wybrana nowa przełożona prowincjalna Prowincji Łódzkiej, którą została s. Jadwiga od Krzyża (Monika Kossakowska). Podczas IV sesji wyborczej został wybrany również nowy zarząd Prowincji: s. Marcelina od Najświętszego Serca Pana Jezusa, s. Agnes od Jezusa, s. Avelina od Jezusa Słowa Wcielonego i s. Stanisława od Maryi Matki Kościoła oraz ekonomka prowincjalna s. […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Sesja sprawozdawcza Kapituły

Pierwszy dzień obrad Kapituły Prowincjalnej Prowincji Łódzkiej upłynął pod znakiem sesji sprawozdawczych z życia i działalności apostolskiej Prowincji. W sesji wzięły udział także siostry z Białorusi oraz Łotwy, które przedstawiły sytuację sióstr oraz charakter pracy duszpasterskiej w tych krajach.

Czytaj dalej ...

Łódź. Rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej Łódzkiej Prowincji Zgromadzenia

Eucharystią, sprawowaną przez o. Łukasza Kansego OCD, prowincjała Warszawskiej Prowincji Oo. Karmelitów Bosych, wieczorem 20. kwietnia 2024 r. rozpoczęła się XIII Kapituła Prowincji Łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Następnego dnia, w niedzielę Dobrego Pasterza, siostry przeżywały dzień skupienia, który jest integralną częścią każdej Kapituły. W tym czasie najważniejsze jest trwanie i słuchanie, co Bóg mówi do serca. Siostrom towarzyszył o. Prowincjał, który wygłosił […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Zaproszenie dla kobiet

Jest w Ewangelii wg św. Jana relacja pewnej rozmowy Jezusa z Żydami, którzy Mu uwierzyli (J 8, 31-59).Padają w niej znane słowa „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”, lub w innym tłumaczeniu „Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi” (J 8, 32).Jezus mówi, że to ON DAJE WOLNOŚĆ. CZYNI WOLNYM.Za darmo. Wolność, którą daje nie jest pozorna, ale prawdziwa. Ta rozmowa była długa, trudna i burzliwa.W pewnym momencie Jezus mówi „Nie chcecie Mnie wierzyć, ponieważ […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Serce w izolacji

Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. /Rdz 2, 18/ Tak, nie jest dobrze, ale z drugiej strony, samotność jest równocześnie darem Boga dla człowieka.Jest przestrzenią, w której może spotkać Jego i siebie. Na nowo i prawdziwie. Doświadczenie […]

Czytaj dalej ...
Potrzebuję Boga!

Odkryj swoje powołanie