Łapy

Tytuł: Miłosierdzie Boże
Data założenia: 12.08.2002 r.

ul. Średnia 5
18-100 Łapy
tel.: (085) 715 26 92
e-mail: lapykarmel@gmail.com

Województwo podlaskie, diecezja łomżyńska, miejscowość ŁAPY.
Wspólnota Sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus jest tutaj obecna od sierpnia 2002 roku.
Dom został przejęty po siostrach ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza.

Zazwyczaj naszą wspólnotę tworzy 5 sióstr, które posługują w trzech parafiach: 3 siostry katechetki i 2 zakrystianki.

Codzienne życie sióstr: