Przedszkola

 

Pixabay

 

„Siostry katechetki i wychowawczynie, poprzez pracę wychowawczą mają stwarzać w społeczeństwie atmosferę przenikniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości, która pomaga do rozwijania własnej osobowości, tak by wychowankowie zdobyli odpowiednią postawę, pełną zdecydowanej stałości i odwagi w wypełnianiu wymagań wiary”.
/Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 99/

 

 

 

„Dziecięctwo duchowe, które ma swoje źródło w dziecięctwie Jezusowym, wyraża się nie tyle w słowach albo w uczuciach serca, ile w pokorze i ofierze, prostocie myśli i apostolstwie radości wśród maluczkich tego świata (…)”.
/Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 3/

 

Pixabay

 

Na terenie łódzkiej prowincji siostry prowadzą dwa przedszkola dla dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia.
Jedno z nich mieści się przy Domu Prowincjalnym w Łodzi, drugie zaś znajduje się w Ksawerowie.
Dyrektorkami obydwu placówek są siostry. Kadrę nauczycielską stanowią wykwalifikowane siostry oraz pracownicy świeccy.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron każdego z naszych przedszkoli 🙂

http://przedszkole-karmelitanek.pl – strona przedszkola w Ksawerowie

http://przedszkole-karmelitanki.pl/ – strona przedszkola w Łodzi