Łódź. CHLEB ŻYCIA

Jezus [rzekł]: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «JAM JEST CHLEB ŻYCIA. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». /J 6, […]

Czytaj dalej ...

Ksawerów. Jubileusz 25-lecia Przedszkola Sióstr Karmelitanek

Choć dziećmi w Ksawerowie siostry opiekowały się już wcześniej, bo od lat sześćdziesiątych, kiedy w jednym, wydzielonym w małym klasztorze pokoju, zajmowały się dziećmi sąsiadów i parafian, to duże nowoczesne przedszkole, zaczęło funkcjonować dopiero w roku 1999. Zbudowane z ogromną pomocą parafian i dobroczyńców z Ksawerowa, dzisiaj szczyci się 600 absolwentami, którzy spędzili w nim swoje najmłodsze lata. Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii w parafialnym kościele Matki Bożej Częstochowskiej, […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Imieniny S. Prowincjalnej Jadwigi od Krzyża

W minioną sobotę, 8 czerwca 2024 r., w naszym domu zakonnym w Łodzi świętowano dzień imienin s. Prowincjalnej Jadwigi od Krzyża. Był to czas wspólnej modlitwy podczas Eucharystii sprawowanej przez ks. Marcina Majsika, proboszcza z parafii Królowej Polski w Łodzi, życzeń, czas spotkań w gronie siostrzanym i radości.  Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Siemiatycz, którzy przedstawili siostrom bajkę pod tytułem „Dwanaście miesięcy”. Siostrze Prowincjalnej życzymy wielu […]

Czytaj dalej ...

Łódź. WEEKEND DLA KOBIET. Zaproszenie

Bóg przez Ezechiela obiecał kiedyś, że „da nam nowe serce i nowego ducha; że tchnie do naszego wnętrza i odbierze nam serce kamienne, a da serce z ciała” /por. Ez 36,26/. Serce, które będzie żyło.Serce, które będzie czuło.Serce, które będzie kochało. I to się właśnie dzieje! Słowo stało się Ciałem. A Ciało stało się Chlebem. Od tego momentu Eucharystia ożywia i rozpala nasze serca. Zmienia nasze życie. EUCHARYSTIA JEST […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Kapłaństwo serca.

W tym ostatnim dniu skupienia mocno towarzyszyło nam przekonanie, że zasadniczym POWOŁANIEM KOBIETY jest po prostu BYĆ. TYLKO i AŻ. Naszej kobiecości uczymy się w sposób wyjątkowy od Ojca. Tego w niebie. I od Maryi – najpiękniejszej z kobiet. Ta nauka prowadzi od miłości do miłości. Każdego dnia na nowo. Dzięki temu jest naprawdę pięknie! Oddać się w miłości,stać się całkowicie własnością kogoś innegoi zarazem całkowicie go posiadać– oto najgłębsze pragnieniekobiecego serca.(…) Tylko Bóg […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Dzień skupienia dla kobiet

To będzie dzień skupienia DLA KOBIET i O KOBIETACH. Bycie kobietą – córką, żoną, matką – Bóg wpisał w serce kobiety i to jest dla niej odpowiedzią na pytanie o szczęście i spełnienie. To pytanie wybrzmiewa niezależnie od tego, czy żyje w małżeństwie, samotnie czy w zakonie. Piękno jest częścią łaski kobiety.Nie ma takiej, która nie chciałaby być piękna.Kobieta jest piękna, lecz jej piękno nie bierze się z regularności rysów; bierze się z obecności Boga w niej, z wewnętrznego światła, […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Serce na wolności

„Jeżeli Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni”. /J 8, 36/ Jezus pragnie czynić nas wolnymi. Pozwala nam uczestniczyć w swojej wolności.Szanuje naszą wolność. Bo sam jest wolny. On prawdziwie żyje!I chce byśmy w Nim i z Nim prawdziwie żyli.Alleluja!

Czytaj dalej ...

Łódź. Zakończenie Kapituły

Aktem zawierzenia św. Józefowi, Patronowi Prowincji Łódzkiej, w czwartek 25. kwietnia została zamknięta XIII Kapituła Prowincjalna. Dziękujemy Bogu za ten czas, łaski, które w tych dniach stały się naszym udziałem i z ufnością zawierzamy nasze losy Bożemu Miłosierdziu. Boskiemu Dzieciątku cześć i chwała!

Czytaj dalej ...

Łódź. Duch, który się nie załamuje…

W trzecim dniu trwania Kapituły Prowincjalnej, w środę 24. kwietnia, siostry wysłuchały referatu wygłoszonego przez Naszą Matkę Wiktorię Szczepańczyk, poświęconego życiu wspólnotowemu i działalności apostolskiej pierwszych wspólnot Zgromadzenia w oparciu o listy Matki Założycielki do sióstr.

Czytaj dalej ...

Łódź. Nowa Przełożona Prowincjalna Prowincji Łódzkiej

W czasie trwającej właśnie XIII Kapituły Prowincjalnej, we wtorek 23. kwietnia została wybrana nowa przełożona prowincjalna Prowincji Łódzkiej, którą została s. Jadwiga od Krzyża (Monika Kossakowska). Podczas IV sesji wyborczej został wybrany również nowy zarząd Prowincji: s. Marcelina od Najświętszego Serca Pana Jezusa, s. Agnes od Jezusa, s. Avelina od Jezusa Słowa Wcielonego i s. Stanisława od Maryi Matki Kościoła oraz ekonomka prowincjalna s. […]

Czytaj dalej ...