Orędzie na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2017 r.

Papież Franciszek Pobudzani przez Ducha Świętego do misji Drodzy Bracia i Siostry! W minionych latach rozważaliśmy dwa aspekty związane z powołaniem chrześcijańskim: wezwanie do ?wyjścia poza nasze 'ja’?, aby słuchać głosu Pana, i znaczenie wspólnoty kościelnej jako uprzywilejowanego miejsca, w którym Boże powołanie się rodzi, umacnia i wyraża. Obecnie, z okazji 54. Światowego Dnia Modlitw o Powołania chciałbym skupić się na wymiarze misyjnym powołania chrześcijańskiego. Człowiek, którego przyciągnął głos […]

Czytaj dalej ...

Relacja z dnia skupienia w Sopocie

29 kwietnia 2017 r. do naszego domu w Sopocie przybyło 20 kobiet, aby przeżyć ten dzień w skupieniu i modlitwie. Tym razem poznałyśmy kolejną świętą Karmelu – św. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), jej życie, powołanie oraz świadectwo życia i umiłowania Chrystusa ponad własne życie. Uczestniczyłyśmy we wspólnej Eucharystii a na zakończenie dnia trwałyśmy w adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Mocno doświadczyłyśmy jak niesamowita jest moc modlitwy wspólnoty. Myślę, […]

Czytaj dalej ...

Życzenia wielkanocne

Wszystkim Odwiedzającym naszą stronę życzymy osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem! Niech Ten, który pokonał mroki śmierci, zstąpił do otchłani wydobywa nas z wszelkich ciemności, grzechów i okazując wielkie miłosierdzie obdarzy nowym życiem w niegasnącej nadziei, pokoju i  radości! Jezus żyje i daje się poznawać na różne sposoby! Otwórzmy swe serca i pozwólmy się obdarować! On ?hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie?(Ps 84, 12). Niech Maryja, […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia kobiet 30+ (w Łodzi)

W dniu 8.04. odbyło się kolejne skupienie dla kobiet 30 +, którego temat brzmiał: ?Doznające Miłosierdzia?.  Po zawiązaniu wspólnoty, uczestniczyłyśmy w Drodze Krzyżowej z rozważaniami ze Światowych Dni Młodzieży. Katechezy głosił o. Jacek Olszewski OCD. Dotykały one naszych serc i umysłów otwierając na Miłosierdzie Boga. O. Jacek wskazał na przykład św. Teresy z Avila, która żyła w XVI wieku. To nietuzinkowa święta, która wyróżniała się dużym hartem ducha. Doświadczyła […]

Czytaj dalej ...

Dzień modlitwy w Sopocie

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył”. z Ewangelii wg. św. Jana 4 kwietnia 2017r. w naszym Sopocie odbył się kolejny Dzień Modlitwy. Podczas Adoracji, Eucharystii oraz wspólnego dzielenia się Słowem Bożym mieliśmy okazję, aby jeszcze w czasie Wielkiego Postu zatrzymać się i skierować nasze serca do Jezusa. Jego Słowo zachęcało nas do wejścia […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia dziewcząt 18+ (w Łodzi)

„Najbardziej niewygodny sposób poruszania się to wchodzenie do własnego wnętrza” /Karl Rahner/ W dniu 01.04. odbył się kolejny dzień skupienia w Łodzi. Uczestniczyły w nim dziewczyny tzw. 18+. Jego temat brzmiał: „Nawrócenie serca – o łasce spowiedzi świętej”. Skupienie prowadził ks. Marcin Pietrzyk z siostrami. Na wstępie ks. Marcin wprowadził nas w tajemnicę spotkania z miłosiernym Ojcem (Łk 15). Na podstawie ewangelicznej perykopy omówił warunki dobrej spowiedzi. Wskazał […]

Czytaj dalej ...

Wielkopostny dzień skupienia młodzieży w Markach

Młodzi chcą się modlić, a Jezus Eucharystyczny przyciąga jak magnes i raduje się każdym spotkaniem. Podczas skupienia wielkopostnego dla młodzieży w Markach doświadczyliśmy jak bardzo silne jest to przyciąganie, a zarazem jak wielka jest tęsknota człowieka za doświadczeniem bliskości  Źródła. Nienasycenie naszych serc bardzo wyraźnie dało o sobie znać. Czy wiedzieliśmy o tym wcześniej? Jakże warto wracać do Źródła?. Wielkopostne skupienie młodzieży odbyło się w Domu […]

Czytaj dalej ...

Dzień modlitwy w Sopocie

Ile razy mam przebaczyć zapytał Piotr w dzisiejszej Ewangelii Pana Jezusa ? Ile razy mam przebaczyć zapytał człowiek Boga? Ile razy mam przebaczyć, zapytał każdy z nas uczestników pierwszego wiosennego DNIA MODLITWY. Bóg nie irytuje się pytaniami człowieka, lecz daje konkretną odpowiedź. W to piękne, słoneczne popołudnie usiedliśmy wspólnie, choć każdy na osobności, w serdecznej wymianie myśli i słów, aby pokazać Panu Jezusowi osobiste zranienia. Czas Wielkiego […]

Czytaj dalej ...

Jubileusz 70-lecia ślubów zakonnych s. Lidii od Dzieciątka Jezus

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13) Dziś w łódzkiej wspólnocie miało miejsce niebywałe wydarzenie. Nasza siostra obchodziła jubileusz 70-lecia ślubów zakonnych. Niewielu udaje się dożyć takiej pięknej rocznicy, jednak widzimy, że Nasz Oblubieniec chciał i tym razem obficie obdarować swoją Oblubienicę. Podczas rannej Eucharystii sprawowanej w intencji Jubilatki modliliśmy się zarówno w intencji dziękczynnej, jak i błagalnej. Dziękowaliśmy za życie, […]

Czytaj dalej ...

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Św. Teresa od Jezusa w Księdze życia tak pisała o św. Józefie: ?Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie jemu się polecając… Temu chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, Pan dał władzę wspomagania nas we wszystkich naszych potrzebach (…). Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie, bo on w sposób dziwnie skuteczny […]

Czytaj dalej ...