Łódź. CHLEB ŻYCIA

Jezus [rzekł]: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «JAM JEST CHLEB ŻYCIA. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

/J 6, 24-35/

W tych ostatnich rekolekcyjnych dniach na nowo doświadczyłyśmy, że Jezus pragnie odpowiedzieć na najgłębszy głód naszych serc – głód samego Boga.       

To ON sam jest prawdziwym chlebem z nieba.

CHLEB ŻYCIA.

Chleb, który karmi nas w drodze do Ojca.
Chleb, który zaspokaja najgłębsze duchowe pragnienia i głody.
Chleb, w którym przyjmujemy Jego życie, Jego orędzie, Jego miłość.
Chleb, w którym stajemy się NIM!

Eucharystia jest pokarmem w naszej drodze.

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń and tagged , , , .