Historia prowincji

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone w Sosnowcu 31 XII 1921r. Tam też znajduje się dom macierzysty. Zgromadzenie rozrastało się liczebnie, powstawały nowe placówki, podejmowano nowe dzieła. Na Nadzwyczajnej Kapitule Generalnej obradującej w Balicach w dniach 22-26 kwietnia 1990r. dokonano podziału administracyjnego Zgromadzenia na trzy prowincje: częstochowską, krakowską i łódzką.

Pierwsza Kapituła Prowincji Łódzkiej odbyła się w Łodzi w październiku 1990. Podczas niej dokonano wyboru pierwszego zarządu prowincji. Prowincję tworzyły 82 siostry po ślubach, przynależące do 7 domów zakonnych. Obecnie w prowincji jest 156 sióstr i 16 domów: 11 w Polsce, 2 na Łotwie i 3 na Białorusi.

Podczas obrad II Kapituły Prowincjalnej w 1993r. członkinie kapituły, po rozpatrzeniu wniosków, jednogłośnie obrały za patrona Prowincji św. Józefa, szczególnie czczonego w Karmelu.

Obecnie prowadzimy działalność apostolską pracując, jako katechetki, zakrystianki, organistki, prowadzimy dwa przedszkola, Warsztat Terapii Zajęciowej, dom rekolekcyjny i posługujemy kapłanom
w Seminarium Duchownym i Domu Księży Emerytów.

 Zdjęcie z Kapituły Prowincjalnej, Łódź 2018