Kościół Stacyjny w Łodzi

W dniu 03. 03. 2016 r. Siostry z Domu Prowincjalnego w Łodzi uczestniczyły w uroczyście sprawowanej Mszy świętej, której przewodniczył J. E. Abp. Marek Jędraszewski – Metropolita Łódzki. Parafia p.w. N.M.P. Królowej Polski w Łodzi, do której przynależy klasztor Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus tego wieczoru stała się domem modlitwy zarówno dla parafian, jak również dla przybyłych gości. Kościół znajdujący się na Osiedlu Radogoszcz – Zachód był 20 kościołem stacyjnym na wielkopostnej drodze do kościołów stacyjnych w Łodzi.

W czasie homilii Arcybiskup Łódzki odniósł się do kościoła stacyjnego w Rzymie – Świętych Kosmy i Damiana. Przybliżył zadania i misje pełnione przez tych świętych, ukazał ich powołanie do bycia lekarzami ciał i dusz ludzkich, a także wskazał na ich męczeńską drogę do świętości. Następnie odwołał się do czytanej Ewangelii, z której dowiadujemy się o uzdrowieniu niemego. Chrystus jest pierwszym Lekarzem, który w swoim Słowie daje nam lekarstwo na niewiarę. Są nimi: prawda Ewangelii oraz modlitwa, post i jałmużna (będące praktykami pokutnymi szczególnie w okresie Wielkiego Postu). Na koniec Arcypasterz Łódzkiego Kościoła zachęcił wiernych, by z odwagą i ufnością wkraczali w ślady Boskiego Lekarza i stawali się świętymi, których On jest wzorem i przewodnikiem.

Po zakończonej Eucharystii proboszcz parafii, ksiądz prałat Jan Szadkowski poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą współkoncelebransi wraz z ludem odmówili w celu uzyskania odpustu zupełnego.

więcej zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie Archidiecezji Łódzkiej

Posted in Aktualności.