Rok Miłosierdzia i odpoczynek na łonie natury sióstr z Gulbene