Srebrny Jubileusz Prowincji Łódzkiej

Dnia 24 października b.r. Siostry przeżywały Jubileusz 25-lecia powstania Prowincji Łódzkiej. Dzień ten wpisał się głęboko w serca sióstr, ponieważ był obchodzony w Kaliszu, u stóp św. Józefa. Tego dnia do kaliskiego Sanktuarium przybyło wiele sióstr. Podczas adoracji dziękowały Trójcy Świętej za dar Zgromadzenia, za Czcigodnych Założycieli, za charyzmat duchowego dziecięctwa, za śluby zakonne każdej siostry, za spotkania z Jezusem w świętych sakramentach, za godziny modlitwy, pracę i działalność apostolską, za Przełożone Generalne i Prowincjalne, za to, co radosne i za to, co wymaga wielkiego zawierzenia Bogu. W sposób szczególny dziękowały św. Józefowi -Patronowi Prowincji za opiekę oraz wielkoduszne wspieranie sióstr w potrzebach duchowych i materialnych. Był to również czas pojednania z Bogiem i siostrami, aby łaski Jubileuszu rozbudziły w siostrach dar nowego nawrócenia ku większej chwale Bożej.

Po zakończonej adoracji została odprawiona uroczysta Msza święta Jubileuszowa, której przewodniczył
o. Marian Stankiewicz OCD. W homilii zauważył, że Jubileusz Prowincji wymownie wpisał się także
w przeżywanie Roku Życia Konsekrowanego. Karmelita porównał rozwój Zgromadzenia Sióstr do motywu szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. „Krzewienie Bożego Królestwa, uobecnianie Go, to podstawowe posłannictwo osoby konsekrowanej. To nasz zaszczyt, radość, a zarazem odpowiedzialność. Historia życia każdej z Was, Drogie Siostry i nas wszystkich, ukazuje jak Bóg, z maleńkiego nawet ziarnka, rzuconego  na glebę ludzkiego serca, potrafi wyprowadzić wielkie drzewo, w którego cieniu, wiele dusz może znaleźć schronienie i ochłodę”.

Ojciec odniósł się także do początków Prowincji i krótko przedstawił jej historię oraz obecny stan i działalność. Na koniec zaznaczył: „To głębokie zakorzenienie w Chrystusie sprawia, że poprzez osoby konsekrowane, Duch Święty wielokrotnie dokonywał odnowy misji i żywotności Kościoła. Życie konsekrowane, poddane Duchowi Świętemu ? używając porównania św. Teresy od Jezusa ? to potężna warownia wewnątrz Kościoła, której żadna siła tego świata nie jest
w stanie zdobyć i pokonać. Tenże Duch Święty sam przychodzi na pomoc naszej słabości i przyczynia się za nami, aby ci, których powołał, wydawali dobre owoce, zgodnie z wolą Bożą”. Słowa te wskazały na potrzebę rozwoju charyzmatu Zgromadzenia i życia według rad ewangelicznych we współczesnym świecie.

Na zakończenie Mszy świętej został odmówiony akt zawierzenia Prowincji Łódzkiej św. Józefowi:

„Zwracamy się do Ciebie, o nasz chwalebny Ojcze, św. Józefie,
jako do naszego łaskawego Orędownika u Boga
Patrona Łódzkiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
Powierzamy Ci siostry postulantki, nowicjuszki, juniorystki,
ucz je bliskiej relacji z Jezusem i zaufania Bożej Opatrzności.
Uproś wszystkim siostrom Zgromadzenia ducha głębokiego życia wewnętrznego
i wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego Dziecięctwa.
Dopomóż nam naśladować Twoją czystość, pokorę i posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu.
Wyjednaj nam ducha modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania.
Pomagaj nam w nabywaniu wszystkich cnót właściwych stanowi zakonnemu.
Strzeż przed małodusznością, rutyną, lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją.
Miej w swej opiece wszystkie nasze wspólnoty w Polsce, na Łotwie, na Białorusi i w Afryce.
Broń je od jawnych i ukrytych wrogów, a szczególnie od zakusów złego ducha.
Spoglądaj łaskawym okiem na nasze Zgromadzenie i uproś łaskę nowych powołań,
które będą zdolne chwalić Boga i wspaniałomyślnie służyć bliźnim na drodze dziecięctwa duchowego.
Rozlej swoje błogosławieństwo na wszystkie wspólnoty Zgromadzenia,
abyśmy zawsze mogły głosić światu swym życiem i przykładem
szczęście Wspólnoty Domu Nazaretańskiego oraz wartości życia wiecznego. Amen”.

 

 

 

Posted in Aktualności.