Urodziny Naszego Ojca Założyciela świętowane przez siostry w Domu Prowincjalnym w Łodzi