Łódź. Duch, który się nie załamuje…

W trzecim dniu trwania Kapituły Prowincjalnej, w środę 24. kwietnia, siostry wysłuchały referatu wygłoszonego przez Naszą Matkę Wiktorię Szczepańczyk, poświęconego życiu wspólnotowemu i działalności apostolskiej pierwszych wspólnot Zgromadzenia w oparciu o listy Matki Założycielki do sióstr.

Czytaj dalej ...

Łódź. Sesja sprawozdawcza Kapituły

Pierwszy dzień obrad Kapituły Prowincjalnej Prowincji Łódzkiej upłynął pod znakiem sesji sprawozdawczych z życia i działalności apostolskiej Prowincji. W sesji wzięły udział także siostry z Białorusi oraz Łotwy, które przedstawiły sytuację sióstr oraz charakter pracy duszpasterskiej w tych krajach.

Czytaj dalej ...

Łódź. Rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej Łódzkiej Prowincji Zgromadzenia

Eucharystią, sprawowaną przez o. Łukasza Kansego OCD, prowincjała Warszawskiej Prowincji Oo. Karmelitów Bosych, wieczorem 20. kwietnia 2024 r. rozpoczęła się XIII Kapituła Prowincji Łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Następnego dnia, w niedzielę Dobrego Pasterza, siostry przeżywały dzień skupienia, który jest integralną częścią każdej Kapituły. W tym czasie najważniejsze jest trwanie i słuchanie, co Bóg mówi do serca. Siostrom towarzyszył o. Prowincjał, który wygłosił […]

Czytaj dalej ...