Łódź. Rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej Łódzkiej Prowincji Zgromadzenia

Eucharystią, sprawowaną przez o. Łukasza Kansego OCD, prowincjała Warszawskiej Prowincji Oo. Karmelitów Bosych, wieczorem 20. kwietnia 2024 r. rozpoczęła się XIII Kapituła Prowincji Łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Następnego dnia, w niedzielę Dobrego Pasterza, siostry przeżywały dzień skupienia, który jest integralną częścią każdej Kapituły. W tym czasie najważniejsze jest trwanie i słuchanie, co Bóg mówi do serca. Siostrom towarzyszył o. Prowincjał, który wygłosił konferencję poświęconą zarówno kryzysom, z jakimi mierzy się dzisiaj życie konsekrowane, jak i sposobom na jego konstruktywne pokonanie.

Przyzywając mocy Ducha Świętego oraz potężnego wstawiennictwa św. Józefa, Patrona naszej Prowincji, prosimy o gotowość i odwagę nieustannego szukania Bożych zamiarów i dróg, którymi On chce nas poprowadzić, abyśmy wypełniły naszą misję w Kościele oraz świecie współczesnym.

Posted in Aktualności and tagged , , , .