8- dniowe rekolekcje dla sióstr w Łodzi

Gdy spotkasz świadka Chrystusa, gotowego w każdej chwili oddać życie za ciebie, byś żył w promieniach Bożego Miłosierdzia – już nic nie będzie takie jak dawniej, lecz przemienione przez Tego, który jest samym Miłosierdziem.

Rekolekcje prowadzili misjonarze małej drogi, pełni ducha pokory i młodego serca – Ojciec Jan Malicki – Prowincjał Karmelitów Bosych, były misjonarz Burundii, Rwandy, Kenii i Ojciec Marek, misjonarz Argentyny, przyjaciel abp. Bergolio i papieża Franciszka.

Jezus, miłosierny Kapłan objawił nam przez nich czym jest prawdziwa świętość. To nie samowystarczalność, nie oddalanie się, lecz zbliżanie, nie osądzanie, lecz współczucie i zbawiająca miłość.

Ojciec Prowincjał przybliżył nam konieczność pojednania ze sobą, Bogiem i bliźnimi, by nie dźwigać ciężarów, których Jezus nam nie nakłada. Dopiero uwolnieni przez przebaczenie możemy być w bliskiej relacji ze Zbawicielem. Mamy powierzać Jezusowi nasze słabości i grzechy, by nas od nich uwalniał. Każdy grzech to kolejna rana zadana naszemu Panu.

Matka Boża jest dla nas bezpiecznym schronieniem przed pociskami wroga – pokusami. Pod Jej płaszcz mamy się garnąć, a także do wspólnoty, która nas chroni. Ojciec Jan przybliżył i wyjaśnił nam Ps 131, by tym łatwiej przebaczyć bliźnim i sobie. Pokora pełni tu kluczową rolę.

Tak uwolnieni możemy już bezpośrednio jak Jezus – Dobry Samarytanin przychodzić z pomocą poranionym, opuszczonym, omijanym przez wszystkich. Z Nim, Jego mocą, „aby z Boga była ta przeogromna moc, nie z nas”.

Ojciec Marek natomiast przedstawił nam obrazy z Ewangelii, gdzie Jezus okazuje miłosierdzie Samarytance przy studni i uczniom idącym do Emaus. Wsłuchując się w komentarz Ojca czułyśmy się uczestniczkami tych wydarzeń, a w konsekwencji podniesionymi ze smutku i przygnębienia przez samego Jezusa.

Ojcowie, jesteśmy Wam wdzięczne za otrzymane światło!

Posted in Aktualności.