Zebranie Sióstr Przełożonych w Łodzi

?Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę?/Dz 4, 32-33/. W dniach 6-7. lutego w Domu Prowincjalnym w Łodzi odbyło się zebranie Sióstr Przełożonych Prowincji Łódzkiej. Wzięło w nim udział 16 Sióstr. Pierwszego dnia Siostrom towarzyszył O. Kazimierz Mościcki, który przewodniczył […]

Czytaj dalej ...

Dzień Życia Konsekrowanego w Łodzi

Doświadczenie otrzymanego daru rodzi wdzięczność! Najpełniejszym i najpiękniejszym dziękczynieniem jest nasz pełny udział we wspólnocie eucharystycznej. Zwracając spojrzenie na Oblubieńca, pragniemy wyrazić dziękczynienie za wszystkie osoby nierozłącznie związane z tajemnicą życia konsekrowanego w Kościele. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, pragniemy więc, by każde dziękczynienie w Nim brało początek i w Nim znajdowało swoje wypełnienie. Dziękujemy za Maryję, która wspomaga swoje córki i swych synów w dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości; wspiera swoją […]

Czytaj dalej ...

Sympozjum teologiczne w Toruniu

W sobotę 23 stycznia 2016 r. w Centrum Dialogu w Toruniu uczestniczyłyśmy (5 sióstr) w ogólnopolskim sympozjum teologicznym na temat: W Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa. Tożsamość ? misja ? świadectwo życia osób konsekrowanych. Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK.

Czytaj dalej ...

Dni skupienia za nami! Krótka refleksja…

Rzekł Jezus: ?Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. (J 14, 23) W ubiegłą sobotę, tj. 23 stycznia, kobiety zasłuchane w słowa Jezusa i pragnące spotkania z Nim, skorzystały z zaproszenia dwóch naszych wspólnot w Łodzi i Sopocie, aby poświęcić swój czas na umocnienie relacji z Jezusem. W Łodzi z zaproszenia skorzystały kobiety powyżej 30 roku życia zagłębiając […]

Czytaj dalej ...

Śluby wieczyste s. Marii OCD w Ełku

16 stycznia 9 sióstr z 5-ciu naszych domów zakonnych uczestniczyło w ślubach wieczystych s. Marii – karmelitanki bosej, należącej do wspólnoty w Ełku. Mszy świętej przewodniczył O. Piotr Neuman OCD. Współkoncelebrowali o. Kazimierz Duda OCD i trzech kapłanów diecezji ełckiej. Z Rodziny siostry był Tata z Wujkiem i Rodzeństwem z rodzinami oraz przyjaciele Karmelu…. Było cudnie i mistycznie, siostry przepięknie śpiewały i grały, w kaplicy można było jeszcze […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia dla dziewcząt 16+

09.01.2016r. w Domu Prowincjalnym w Łodzi odbywał się dzień skupienia dla dziewcząt. Akceptacja siebie to główny temat rozważań tego dnia. Jego źródła doszukiwaliśmy się w Słowie Bożym (por. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” – 1J 4, 16). Motyw przewodni został podjęty przez zaproszonych gości, którzy wprowadzili nas w przeżywanie tego wymiaru swojego bytu. Uczestniczki spotkania zostały zachęcone do poznawania siebie, przyjmowania […]

Czytaj dalej ...

Objawienie Pańskie w Karmelu Dzieciątka Jezus

6 stycznia ? wszystkie nasze wspólnoty uroczyście obchodziły Uroczystość Objawienia Pańskiego wg tradycyjnych zwyczajów. W tym szczególnym roku jubileuszowym 1050. lecia chrztu Polski, wspólnotę łódzką nawiedziło czterech króli, do tradycyjnego orszaku Trzech Króli dołączył król Mieszko I, aby oddać hołd jedynemu Królowi wieków i nas w wierze umocnić. Dołączamy scenariusz opracowany przez s. Ines Mamcarz CSCIJ.   Inscenizacja na Trzech Króli 2016 […]

Czytaj dalej ...