Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

W nocy z 5 na 6 grudnia na Jasnej Górze odbyło się czuwanie w intencji ewangelizacji świata, w którym wzięło udział ok. 500 osób, a wśród nich 6 sióstr naszego zgromadzenia. Spotkanie było zorganizowane przez Papieską Unię Misyjną pod hasłem ?Wierni synowie Maryi – męczennicy z Pariacoto?. Było ono także okazją do wyrażenia wdzięczności za beatyfikację polskich misjonarzy męczenników z Pariacoto w Peru. Błogosławieni franciszkanie o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski byli obecni w znaku relikwii – ziemi, w którą wsiąkła ich krew, którą z wielką czcią zebrali Peruwiańczycy z miejsca ich męczeńskiej śmierci.
W czasie Apelu Jasnogórskiego dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas podziękował Bożej Opatrzności za nowych błogosławionych i za pośrednictwem Matki Najświętszej modlił się o jeszcze większe zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce.

Podczas czuwania do Papieskiej Unii Misyjnej zostało przyjętych 42 nowych członków: 7 sióstr zakonnych, 19 diakonów i 16 osób świeckich. O. Luca Bovio, sekretarz krajowy PUM, zachęcił zebranych do gorliwego wspierania modlitwą i ofiarą misjonarzy na całym świecie.

Pamiętamy o tym, że ?Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus posiada również charakter misyjny, tak w apostolstwie modlitwy i pokuty, jak w realizacji prac misyjnych.?
Niech mocno brzmią nam w sercach słowa Jezusa: ?Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął? (Łk 12,49).

Posted in Aktualności.