Dzień skupienia dla dziewcząt 16+

09.01.2016r. w Domu Prowincjalnym w Łodzi odbywał się dzień skupienia dla dziewcząt. Akceptacja siebie to główny temat rozważań tego dnia. Jego źródła doszukiwaliśmy się w Słowie Bożym (por. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” – 1J 4, 16). Motyw przewodni został podjęty przez zaproszonych gości, którzy wprowadzili nas w przeżywanie tego wymiaru swojego bytu. Uczestniczki spotkania zostały zachęcone do poznawania siebie, przyjmowania swoich zalet i wad, stawania się przyjacielem dla samych siebie oraz spoglądania na siebie i swoje życie oczami Boga. Podczas dnia skupienia zostaliśmy zaproszeni do towarzyszenia Jezusowi w adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii. Nie zabrakło również pięknych rozmów, dzielenia się sobą, radości i wspólnego kolędowania Dzieciątku Jezus.

Posted in Aktualności.