Dzień skupienia dziewcząt 18+ (w Łodzi)

„Najbardziej niewygodny sposób poruszania się to wchodzenie do własnego wnętrza” /Karl Rahner/

W dniu 01.04. odbył się kolejny dzień skupienia w Łodzi. Uczestniczyły w nim dziewczyny tzw. 18+. Jego temat brzmiał: „Nawrócenie serca – o łasce spowiedzi świętej”. Skupienie prowadził ks. Marcin Pietrzyk z siostrami.

Na wstępie ks. Marcin wprowadził nas w tajemnicę spotkania z miłosiernym Ojcem (Łk 15). Na podstawie ewangelicznej perykopy omówił warunki dobrej spowiedzi. Wskazał nam postawę jednego z synów, który roztrwonił swój majątek. Podpowiedział, że każdy z nas otrzymał taki majątek od Boga i ważne jest, by zobaczyć w swoim życiu gdzie i w jaki sposób go trwonimy (rachunek sumienia). Możemy tu mówić o majątku w szeroko rozumianym pojęciu jakim jest życie: fizyczne i duchowe. Bóg nieustannie darzy nas miłością i daje nam wolność wyboru i podejmowania decyzji. On nas nigdy nie odrzuca, ale to my mając wolną wolę możemy powiedzieć: „biorę co moje i odchodzę”. Tym samym zrywamy relację z Bogiem przez grzech. Z żalem łączy się poczucie winy za popełniony grzech. Przyjmujemy tę winę na siebie i wzbudzamy żal. Postanowienie poprawy jest podjęciem decyzji zerwania z grzechem tu i teraz. Wyznanie grzechów powinno być przejrzystym spotkaniem z Bogiem, który kocha i przebacza. Zadośćuczynienie jest naszą konkretną pracą, zazwyczaj przybiera ono formę modlitwy, którą otrzymujemy za pokutę. Czasem warto podjąć jakieś konkretne działanie, które zrehabilituje w sposób niewymierny krzywdę wyrządzoną drugiemu człowiekowi.

W ciągu dnia był czas zarówno na adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź, Eucharystię, modlitwę wspólnotową (także brewiarzową), adorację krzyża, jak również na konferencję, blok teologiczny o nawróceniu serca oraz na dyskusję dotyczącą praktycznego ujęcia sakramentu pokuty i pojednania. Chętne osoby zwiedziły Muzeum Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD- Założyciela Zgromadzenia.

Tego dnia miały miejsce warsztaty psychologiczne, które miały na celu ukazanie działania uczuć i emocji, które rodzą się w wyniku pewnych bodźców; potrzebę dbania o rozwój psychiczny i jego higienę oraz wskazanie przyczyn, które sugerują, że należy udać się do terapeuty.

Dziękujemy Bogu za ten czas pokazujący drogę zmagania, wyrzeczeń z miłości do Niego!

 ?Boski Oblubieniec nigdy was z oka nie spuszcza mimo tylu popełnionych grzechów.
Niezrażony tym wszystkim nie przestaje o was pamiętać i patrzeć na was?.

św. Teresa od Jezusa 

Posted in Aktualności.