Dzień skupienia dziewczyn w Łodzi

W dniu 17 grudnia w domu prowincjalnym w Łodzi odbył się kolejny dzień skupienia dziewczyn. Jego temat brzmiał: „Słuchać Boga i pełnić Jego wolę jak Maryja”.

W ciągu całego dnia towarzyszyła nam atmosfera adwentowa. Przed południem miałyśmy możliwość wysłuchania świadectwa s. Lidii B., świadka życia męczenników – trapistów z Tibhirine (Algieria). W swojej wypowiedzi podzieliła się z nami doświadczeniem miłości Boga, ale również odczytywaniem Jego natchnień dotyczących pełnienia Jego woli we własnym życiu. Spotkanie było szansą do zadawania pytań, obejrzenia zdjęć i podjęcia refleksji nad swoim życiem – czego żąda ode mnie Pan? W godzinach popołudniowych spotkałyśmy się z Dzieciątkiem Jezus w grocie z Betlejem, które podarowało nam duchowe dary. Następnie wraz z siostrami uczestniczyłyśmy w spotkaniu Maryi z Jej krewną Elżbietą. Odnosząc się do tego wydarzenia poznałyśmy trzy postawy Maryi, które świadczą o Jej rozeznawaniu woli Boga: słuchanie, decyzja, działanie.

Następnie uczestniczyłyśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, której zwieńczeniem była Eucharystia sprawowana za nas i goszczące nas siostry. Na zakończenie dnia skupienia wzięłyśmy udział w nowennie do Dzieciątka Jezus, która wprowadza nas w klimat świętowania, bo już blisko jest Pan…

Posted in Aktualności.