Dzień skupienia kobiet 30+ w Łodzi

W dniu 20 stycznia odbyło się w Łodzi kolejne skupienie dla kobiet 30+.  Tym razem pochylałyśmy się nad Tajemnicą Wcielenia Jezusa. Siostry przedstawiły w formie prezentacji życie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pracowałyśmy również z tekstami dot. dziecięctwa duchowego. Św. Teresa szła do Boga prostą drogą. Pokazała ?małą drogę? do świętości, którą może podążać każdy człowiek. Wskazała na pokorę, ubóstwo, ufność, miłość jako cnoty dające najprostszą drogę do Boga. Oparcie się na Bogu, a nie na sobie i innych ludziach, to najlepszy środek do zachęcenia Boga, aby sam działał. Św. Teresa polecała, aby zuchwale prosić Boga i spodziewać się od Niego upragnionych łask, oczywiście nie namawiała do zaniechania ludzkich działań i starań.

Ksiądz Marcin w swojej konferencji pochylił się nad Tajemnicą Wcielenia ? Bóg przyjął ludzką naturę, narodził się w żłobie, żył jak człowiek, umarł na Krzyżu. ?Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami?. W kontekście Tajemnicy Wcielenia Ksiądz zwrócił uwagę na dwa ołtarze ? stół Eucharystyczny, gdzie następuje rozmnożenie Ciała Chrystusa oraz ambonę, z której odczytywane jest Słowo Boże.

Adorowałyśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, miałyśmy możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania. Uczestniczyłyśmy w Eucharystii.

Na koniec Ksiądz Marcin zachęcał nas do pogłębiania życia duchowego, czytania i rozważania Słowa Bożego, trwania w Szkole Jezusa. Dzielił się owocami swoich rekolekcji. Każda z nas mogła przyjąć od niego błogosławieństwo z nałożeniem rąk.

 

Posted in Aktualności.