Dzień skupienia kobiet 30+ (w Łodzi)

W dniu 8.04. odbyło się kolejne skupienie dla kobiet 30 +, którego temat brzmiał: ?Doznające Miłosierdzia?. 
Po zawiązaniu wspólnoty, uczestniczyłyśmy w Drodze Krzyżowej z rozważaniami ze Światowych Dni Młodzieży.
Katechezy głosił o. Jacek Olszewski OCD. Dotykały one naszych serc i umysłów otwierając na Miłosierdzie Boga. O. Jacek wskazał na przykład św. Teresy z Avila, która żyła w XVI wieku. To nietuzinkowa święta, która wyróżniała się dużym hartem ducha. Doświadczyła tego, że Pan nawet  niedoskonałe czyny potrafił poprawić, udoskonalić, zakryć to, co nie wyszło. Bóg może złe uczynki, grzechy natychmiast ukryć przed tymi, którzy je widzieli, złotem pokryć przewinienia. Bóg również przez swoje Miłosierdzie może zablokować wiedzę o tym, co we mnie złe i wydobyć ze mnie piękno. Czy to nie jest skandal Miłosierdzia?

                  


Ojciec zachęcił nas do pracy nad sobą. Nad obserwowaniem samych siebie w różnych sytuacjach i do poprawy. Warto czasem zrezygnować z własnej dumy, która może zaprowadzić nas do pychy. Z nadmierną dumą wiąże się często brak dystansu do samej siebie, można go nabyć pozwalając sobie na szczyptę autoironii. Ojciec podał nam również sposób na najprostszy rachunek sumienia tj. badanie swojego zachowania w świetle ?Hymnu o Miłości? (1 Kor 13).

Mogłyśmy skorzystać z Sakramentu Pojednania i doświadczyć Miłosierdzia Bożego w praktyce. Sercem spotkania była Eucharystia, w której dane nam było spotkać się z Chrystusem, który wybrał odrzuconych i zdradzonych, bo sam został odrzucony i zdradzony. Czy to nie wspaniałe, że zostałyśmy wybrane przez samego Boga? Czy to nie piękny dar, że mogłyśmy zbliżać się do Boga we wspólnocie, w duchu siostrzanej miłości?

Trwajmy w duchu wdzięczności za ten szczególny czas, w którym doznawałyśmy Bożej Łaski.

Bądźmy Miłosierne jak Ojciec Nasz jest Miłosierny!

 

Posted in Aktualności.