Dzień skupienia kobiet w Łodzi

Chaos codzienności wtargnął jak wróg w moje życie. Niepostrzeżenie, bez hałasu. Zabierał mi radość, cierpliwość…
I któregoś dnia odczytałam sms od Siostry Łucji przypominający o skupieniu w czerwcową sobotę, dokładnie 16.06.
Jadę – krótka to była decyzja.
Dotarło kilka dziewczyn, więc w kameralnej atmosferze przeżywałyśmy nasze spotkanie z założycielami Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus: Matką Teresą od św. Józefa Janiną Kierocińską i ojcem Anzelmem Gądkiem od św. Andrzeja Corsini.
Odkrywałyśmy wspaniałą postać Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa i jej niezłomnego ducha wiary. Współzałożycielka, przez 25 lat kierowała Gromadzeniem. Pełna ufności Bogu, pracowita, oddana, rozmodlona, wykazująca się heroizmem, rozsiewająca wokół siebie pokój i ducha zawierzenia, konkretnie mówiła o Bogu i niosła go ludziom.
Sługa Boży Anzelm Gądek to założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wyjątkowa postać, którego głos mogłyśmy usłyszeć, kiedy to ówcześnie głosił naukę o naszej Mamie Maryi.
Ten dzień skupienia był nieco inny, z tego względu, że we Mszy św. uczestniczyłyśmy w parafii, na terenie której znajduje się Dom Prowincjalny Sióstr Karmelitanek. Ponadto w kościele odbywało się zakończenie Misji Miłosierdzia, więc najpierw zagłębiłyśmy się w godzinę Miłosierdzia, a naszą modlitwę zwieńczyła Eucharystia.
Ten wspólny spacer zarówno w drodze do kościoła, jak i w powrotnej był okazją do rozmów i integracji, której nie pominęłyśmy 🙂 Wraz z Siostrami uczestniczyłyśmy także w wieczornych modlitwach w kaplicy. Karmiąc ducha nie zapomniałyśmy o naszych ciałach: pyszne posiłki – ukłon dla sióstr pracujących w kuchni i słodkości cieszyły podniebienia. Wiele rozmów, odkrywania siebie nawzajem. Towarzyszyła nam otwartość na dzielenie się sobą, czasem i optymizmem.
Ogromne podziękowania dla naszych wspaniałych sióstr: Łucji i Cordis za zorganizowanie skupienia, zebranie nas i inspirację do pogłębiania wiary i rozwijania tego, co piękne w nas, by nieść Boże światło tam, gdzie go zwyczajnie brak.
Pan Bóg wypełnił moje serce pokojem, błogosławi i obdarowuje niezliczonymi łaskami i za to JEMU chwała!

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Aktualności.