Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony 2. lutego w święto Ofiarowania Pańskiego, jest dniem wdzięczności za dar powołania tak wielu osób do szczególnego oddania się Bogu. Konsekracja bowiem, mająca swoje źródło w chrzcie świętym, jest wyrazem pragnienia przynależenia do Boga sercem niepodzielnym, pragnienia wyłączności i zażyłości z umiłowanym nade wszystko Bogiem.

Na przestrzeni wieków w Kościele znalazły swoje stałe miejsce konsekracja zakonna, konsekracja dziewic i wdów, ale także konsekracja kobiet i mężczyzn, przynależących do instytutów świeckich. Ich wkład w modlitwę i życie Kościoła jest nieoceniony!

2. lutego w katedrze łódzkiej zgromadziły się osoby życia konsekrowanego, aby wspólnie dziękować Bogu za dar swojego powołania, ale także pokornie upraszać Boże miłosierdzie dla siebie i tych, do których są posłani.

Uroczystość ta wpisała się również w Jubileusz 100-lecia założenia Karmelu Dzieciątka Jezus. Nasze siostry czynnie włączyły się w przygotowanie oraz liturgiczną oprawę uroczystości w katedrze łódzkiej.

Posted in Aktualności.