Eucharystia z błogosławieństwem prymicyjnym w Domu Prowincjalnym w Łodzi

W dniu 06. czerwca w Domu Prowincjalnym w Łodzi została odprawiona Eucharystia, którą celebrowało 4 neoprezbiterów Archidiecezji Łódzkiej. Przewodniczył ks. Piotr, natomiast homilię wygłosił ks. Maciej. Msza poranna zgromadziła także osoby świeckie, z którymi połączyła nas wspólna modlitwa.

Po zakończonej Eucharystii obecni Księża udzielili błogosławieństwa prymicyjnego wiernym, a następnie siostrom.

 

 

 

 

Po zakończonym dziękczynieniu wszyscy przeszliśmy do części życzeniowej, w której wybrzmiały m.in. słowa:

„W tym czerwcowym dniu, w którym czcimy Jezusowe Serce, składamy Księżom dar modlitwy i życzeń

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, ogarnij swą miłością Twoich młodych kapłanów, aby nieśli ją innym ludziom

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, naucz ich Twojej troski o powierzony im lud,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, rozpal ich Duchem Świętym, aby wzrastali w świętości i dojrzałości wiary

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, umacniaj ich w chwilach trudu i znoju, aby wiernie przy Tobie wytrwali

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, wlej w nich męstwo i odwagę głoszenia prawdy Chrystusowej

Serce Jezusa, w łonie Maryi utworzone, spraw, aby Maryja zawsze ogarniała ich swoją matczyną miłością”.

 

?Tym,
co najbardziej się liczy,
jest jakość serca, siła wiary
i gęstość życia wewnętrznego księży?

kard. Robert Sarah.

Tego wszystkiego życzymy Księżom i o to się modlimy!

Posted in Aktualności.