Jubileusz 25-lecia profesji

W dniu 24.09.2016 siedem sióstr naszego Zgromadzenia obchodziło 25-lecie profesji zakonnej. Za miejsce radosnego świętowania obrały sobie kaplicę klasztorną z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, stanowiące centrum Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W uroczystości wzięło udział sześć sióstr jubilatek, będących na różnych placówkach w 3 różnych prowincjach naszego Zgromadzenia. Jedna z nich, pracująca na misjach w Afryce nie mogła fizycznie uczestniczyć w spotkaniu, ale łączyła się duchowo. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył Ksiądz Prałat Stanisław Dziekan, obecnie rezydent parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach. W Eucharystii uczestniczyły siostry Zgromadzenia oraz zaproszeni goście.

W czasie homilii siostry zostały pokrzepione Bożym Słowem. Na początku Kapłan zadał pytanie retoryczne: po co obchodzimy jubileusze? Zauważył, że nie po to, by się przechwalać sukcesami ani powracać do trudności, ale by podziękować za otrzymany czas łaski. Był to czas, w którym siostry na pewno przeżywały pewne wątpliwości, w których trwały przed tabernakulum, by rozeznać wolę Bożą i powiedzieć: Niech się dzieje Twoja wola. Zaznaczył też, że jednym z celów świętowania jubileuszów jest przeproszenie Boga za grzechy, za zmarnowane łaski. Podkreślając sens jubileuszu przywołał myśl św. Pawła, który życie ludzkie porównał do zawodów sportowych. Zauważył, że siostry 25 lat temu stanęły do biegu w Zgromadzeniu, które Pan sam im wskazał. Jego końcem będzie życie wieczne. Wiele przeszkód już za siostrami, ale część jeszcze jest zakrytych przed sióstr oczami. Wskazał też fakt, że świętowaniu jubileuszu mogą towarzyszyć różne myśli m.in. lat i sił ubywa, stąd może myśl: zstąp z krzyża. Podkreślił jednak wytrwałość i wierność sióstr, które wzmacniając się napojem orzeźwiającym trwają w miłości Boga. Na koniec złożył siostrom życzenia, ?by jubileusz był dla sióstr umocnieniem, kubkiem napoju energetycznego, słowem pokrzepienia, nowym źródłem mocy. Tym bardziej, że zadecydowały siostry, żeby ten jubileusz świętować w tym świętym miejscu?. Zapewnił też jubilatki o miłości Jezusa i stałej pamięci Boga o nich, ich rodzinach, poczynaniach i osobach, z którymi przyszło im żyć.

Po homilii każda z sióstr jubilatek na ręce Siostry Wikarii Wiktorii odnowiła swoją profesję zakonną. Podniosłą atmosferę wprowadził śpiew pieśni ze słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, głównej patronki Zgromadzenia.

Po uroczystym błogosławieństwie wszyscy zgromadzeni na Eucharystii ucałowali relikwie św. Faustyny dziękując za otrzymane dotychczasowe dobro i prosząc o uproszenie kolejnych łask.


Radość grupowego spotkania udzielała się wszystkim.

Następnie siostry wraz z gośćmi dzieliły się radością przy stole. O godz. 15.00 część sióstr i przybyłych gości uczestniczyło w Koronce do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium.

Niektóre siostry zwiedziły Centrum św. Jana Pawła II, po czym wróciły do swoich wspólnot.

Posted in Aktualności.