Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych

?Śluby moje oddam Panu

wobec wszystkiego ludu Jego,

w przedsionkach domu Pańskiego?

W sobotę 15 grudnia Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych świętowała s. Marietta od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Mszę św. w intencjach Jubilatki w kościele Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie koncelebrowało 8 kapłanów. W homilii o. Marian Stankiewicz OCD zaznaczył, że ?Jubileusz to manifestacja mocy Boga, mocy działającej w życiu i sercu człowieka; działającej w ukryciu, w tabernakulum duszy.  Jubileusz daje nam też okazję, by wydobyć na światło tę jakże istotną dla Kościoła misję karmelitanki, osoby konsekrowanej. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus tę misję wyraziła następująco: ?Życie w Karmelu wybiera się po to, by upodabniać się do Chrystusa, aby uczestniczyć w sposób tajemniczy w Jego misji zbawiania dusz?.

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za dar osoby, powołania i posługi siostry Marietty
w Karmelu Dzieciątka Jezus.

Posted in Aktualności.