Jubileusz 65-lecia profesji zakonnej s. Felicji w Łodzi

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Domu Prowincjalnym w Łodzi wspólnie obchodziliśmy Jubileusz 65-lecia profesji zakonnej s. Felicji od Jezusa Hostii. Był to dzień przepełniony radością, życzliwością i wdzięcznością szczególnie za powołanie i wierność ślubom zakonnym Drogiej Jubilatki. Od samego rana Siostra przyjmowała życzenia od domowniczek oraz sióstr, które przyjechały na uroczystości jubileuszowe.

O godz. 11.00 została odprawiona Msza św. w intencji Jubilatki, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Jan OCD z Łodzi.

W komentarzu do Ewangelii Ojciec skierował się do wszystkich uczestników Eucharystii: „Ukochani, wtedy przyjmujemy dopiero Boże miłosierdzie, kiedy każdy z nas ? a każdy idzie inną drogą z Bogiem – w tym spotkaniu z Chrystusem w naszych wątpliwościach, wiele razy w życiu będzie mógł powiedzieć: ?Pan mój i Bóg mój?. Kiedy to jest Bóg Mój ? nie filozofów, nie moich rozwiązywań problemów, Pan Bóg, który jest miłością, wtedy zmienia się nasze życie. Wybór i powołanie zakonne ma właśnie to znamię, że tego Boga rozpoznajemy jak Tomasz i mówimy ?Pan mój i Bóg mój?. I idziemy po naszej drodze naśladując swego Mistrza i dobrze rozumiejąc, że nie będzie to łatwe”.

Kaznodzieja odniósł się również do samego powołania s. Felicji podkreślając: „Dzisiejsze dziękczynienie w dzień Bożego Miłosierdzia, Kochana Siostro Jubilatko, za dar Twojego powołania, do pójścia za Jezusem, naśladując Go na drodze rad ewangelicznych jest nie tylko potwierdzeniem twojej odwagi, aby podjąć to czego kiedyś – przed przeszło 65 ?ciu laty zażądał od Ciebie sam Bóg, ale i uwielbieniem Boga za wszelkie łaski, którymi na tej drodze cię umacniał, a przez ciebie drugich. Sądzę, że za papieżem Franciszkiem możesz i chcesz dziś powtórzyć: ?Warto powiedzieć Bogu : Tak.? Chcesz to wyznanie wypowiedzieć Droga Siostro Jubilatko świadoma drogi, pewnie również niełatwej, jaką On sam cię prowadzi. Od rodzinnego domu w Krościenku, poprzez formację w Sosnowcu, kurs katechetyczny w Katowicach, pracę katechetyczną i organistowską w różnych klasztorach, najwięcej w Konstancinie i wreszcie przez tę jakżeż trudną drogę krzyżową choroby tu w klasztorze łódzkim. Łączą te drogi, a może lepiej powiedzieć rozpoczynają właśnie dzień pierwszej profesji złożonej 27 III 1951r. w Sosnowcu. Profesja rad ewangelicznych to jednak ? jak uczył św. Jan Paweł II – nie tyle i nie tylko wyrzeczenie się, ale przede wszystkim możliwość i potrzeba złożenia całkowitego daru z siebie Chrystusowi. Specyficzna forma przyjęcia tajemnicy Chrystusa, przeżywana w Kościele. Profesja zakonna to nie tylko odpowiedź na to wołanie, ale i pewność, i świadomość tego wyboru, którego dokonał sam Pan Jezus”. Po zakończonej homilii Siostra Felicja odnowiła swoje śluby zakonne, po czym akt profesji został złożony na ołtarzu.

Po zakończonej uroczystości Siostry towarzyszyły Jubilatce w radosnym świętowaniu i korzystając z okazji spotkania prosiły o dalsze wsparcie modlitewne.

Życzymy Siostrze Felicji, aby jednocząc się z Oblubieńcem wypraszała u Boga miłosierdzie dla świata i wszystkich proszących ją o modlitwę.
Niech Pan umocni ją w cierpieniu, by niosąc codzienny krzyż choroby potrafiła odważnie iść za Tym, który ją pierwszy umiłował.
Spełnienia w Bogu!

Posted in Aktualności.