Kapituła Prowincji Łódzkiej

W dniach 13-17.05. w Domu Prowincjalnym w Łodzi miała miejsce Kapituła Prowincjalna. Podczas obrad wybrano nowy zarząd Prowincji:

Przełożona prowincjalna   s. Marcina od Dzieciątka Jezus

Wikaria prowincjalna         s. Eliza od Ojca Miłosierdzia

II Radna                               s. Piotra od Chrystusa

III Radna                              s. Georgia od Jezusa Ukrzyżowanego

IV Radna                              s. Pelagia od Najświętszego Oblicza

Ekonomka prowincjalna     s. Agnes od Jezusa

Prosimy o modlitwę za nasze Siostry, aby nieustannie towarzyszyła im asystencja Ducha Świętego!
Niech podejmowane decyzje posłużą dla dobra Kościoła i większej chwale Bożej!

Święty Józefie, Patronie Prowincji  – módl się za nami!

Chwała Bożemu Dzieciątku!

Posted in Aktualności.