Kolędowanie Dzieciątku w Ksawerowie

W sobotę 2 stycznia, w klasztorze sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie, przy ul. Gwiezdnej 16, już po raz czwarty, miało miejsce tradycyjne śpiewanie kolęd. Kaplicę Sióstr wypełnili parafianie, sąsiedzi, przyjaciele Sióstr oraz rodziny dzieci z Przedszkola prowadzonego przez Siostry. Zgromadzeni przez śpiew dziękowali Jezusowi za to, że przez przyjście na ziemię, stał się nam tak bliski. Dzieci, które licznie uczestniczyły w kolędowaniu, wniosły w nie wiele entuzjazmu swoją grą na instrumentach perkusyjnych.

Czas kolędowania był nie tylko okazją do radości, podtrzymania tradycji oraz spotkania z ludźmi, ale również był czasem modlitwy. Każdy z uczestników spotkania otrzymał Orędzie betlejemskie, a każda rodzina figurkę Dzieciątka Jezus.

Spotkanie kolędowe zwieńczył poczęstunek.

s. Stanisława

Posted in Aktualności.