„Liturgia Godzin w życiu wspólnoty” czyli Sympozjum liturgiczne w Łodzi

W minioną sobotę 29. lutego w domu prowincjalnym w Łodzi odbyło się Sympozjum liturgiczne poświęcone Liturgii Godzin, czyli codziennej modlitwie Kościoła, w czasie której lud Boży oddaje chwałę Bogu śpiewem psalmów.

Liturgista, ks. Dominik Ostrowski wskazał zgromadzonym na Sympozjum siostrom, modlitwę psalmami jako pewną drogę do poznania Serca Jezusa. To w psalmach bowiem czytamy życie Jezusa. To w nich Jego życie odkrywa się, wyjaśnia, tłumaczy. Poprzez psalmy wchodzimy w wewnętrzny świat Jezusa. Tam On daje nam się poznać. Z drugiej strony w psalmach możemy także odnaleźć nasze, codzienne i zwyczajne życie, w którym nieustannie obecny jest Bóg. Chrystus się modli, a nam pozwala dołączyć się do swojej modlitwy i uczynić ją własną.

Obok treści wprowadzających nas w teologię psalmów, nie zabrakło także części praktycznej, czyli wskazówek i ćwiczeń, pomocnych w codziennej wspólnotowej modlitwie brewiarzowej.

 

Posted in Aktualności.