Łódź. Hej, kolęda, kolęda!

„Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”.
W betlejemską noc te słowa, które faktycznie wyrażały raczej nadzieję niż rzeczywistość, zyskały nowy i nieoczekiwany sens. Dziecko w żłóbku jest naprawdę Synem Bożym. Bóg to nie wiekuista samotność, lecz miłość, która wyraża się we wzajemnym obdarowywaniu sobą. On jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Benedykt XVI, 2005

Zgodnie z zapowiedzią, 8. stycznia spotkaliśmy się w łódzkim Karmelu Dzieciątka Jezus, aby kolędowo wyśpiewać naszą radość z narodzenia Zbawiciela całego świata!

W Dzieciątku Bóg stał się bliski i dostępny dla każdego człowieka, tym większa dla nas radość, że tak wielu z nas, tego dnia chciało do Niego i dla Niego przyjść, aby w śpiewie kolędy wyrazić swoją miłość do tego maleńkiego, wcielonego Boga.

Chwała Bożemu Dzieciątku!

Posted in Aktualności, Łódź, Relacje z wydarzeń and tagged , , , .