Łódź. Sesja formacyjna dla sióstr seniorek

Od soboty 14. stycznia trwała w Łodzi sesja formacyjna dla sióstr seniorek naszej Prowincji. W sesji wzięło udział 13 sióstr, głównie z domu łódzkiego oraz kilka z innych, pobliskich domów.

W pierwszym dniu towarzyszył siostrom o. Stanisław Plewa OCD, który podczas porannej Eucharystii podkreślił rolę Maryi w życiu osoby konsekrowanej, zaznaczając, że „nieustannie wpatrujemy się w Tę, która jest nam wzorem realizacji powołania, zawierzenia i wierności. W Niej znajdujemy odpowiedź na swoje pytania, rozterki, cierpienia, krzyż. (…) Maryja jest dla nas wzorem wiary. Jej postawa jest pytaniem o naszą ufność, zawierzenie, ostatecznie, o naszą wiarę”.

Podczas konferencji, Ojciec skupił się na zagadnieniu modlitwy u świętej Matki Teresy od Jezusa, ukazując ją na nowo jako szczególną drogę do przyjaźni i zjednoczenia z Bogiem. Wskazał także na istotę modlitwy karmelitańskiej jako przestrzeni trwania przed Bogiem w Bogu.

W niedzielę siostry miały możliwość spotkania się z s. Karoliną Bujakowską, służebniczką pracującą jako lekarz na oddziale paliatywnym w szpitalu Oo. Bonifratrów w Łodzi.

Siostra zwróciła uwagę na zagadnienia zdrowotne związane przede wszystkim z podeszłym wiekiem.

Ten wyjątkowy czas formacji i spotkania oraz jego owocność w życiu zawierzamy Matce Bożej ku chwale Bożego Dzieciątka!

Posted in Aktualności and tagged , , , .