Łódź. Międzyzakonny dzień skupienia

W naszym domu w Łodzi, 10. grudnia miało miejsce wyjątkowe spotkanie – tego dnia bowiem siostry zakonne, posługujące na co dzień w wielu miejscach Archidiecezji Łódzkiej, spotkały się na swoim comiesięcznym dniu skupienia.

Niewątpliwie czas Adwentu, jaki obecnie przeżywamy, sprzyjał temu, aby ten czas, przeznaczony na modlitwę oraz siostrzane spotkanie, spędzić właśnie w Karmelu Dzieciątka Jezus.

Spotkanie poprowadził o. Ernest Zielonka OCD, który przewodniczył także Mszy św., rozpoczynającej dzień skupienia. W homilii, nawiązując do pierwszego czytania, podkreślił rolę, jaką w Karmelu odgrywa prorok Eliasz, którego karmelici i karmelitanki uznają za swojego Ojca i Wodza. Wskazał także na rolę Maryi jako Tej, która jest niezmiennie wzorem dla naszych wspólnot, pokazując nam, gdzie mamy iść i jak mamy żyć.

Ważnym akcentem spotkania była wspólna modlitwa podczas nabożeństwa Drogi Betlejemskiej, które w Karmelu Dzieciątka Jezusa odprawiane jest każdego 25. dnia miesiąca. Siostry miały także możliwość odwiedzić Muzeum Naszego Ojca Założyciela.

Wspólna agapa była pięknym uwieńczeniem tego spotkania.

Posted in Aktualności.