Modlitwa do Dzieciątka Jezus we wspólnocie sióstr w Brześciu

25 pażdziernika 2016 roku w naszym domu zakonnym po raz pierwszy odbyło się Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Uczestniczyło 25 naszych parafian.

Mszy Świętej przewodniczył o. Arkadiusz Kulacha OCD – ojciec duchowny seminarium diecezjalnego w Pińsku. Podczas kazania, wygłoszonego przez ojca, rozważaliśmy pierwszą tajemnicę Koronki do Dzieciątka Jezus – „Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie”. Ojciec poruszył temat drogi Bożego dziecięctwa, do której wszystkich Bóg zaprasza i przykład Maryi Panny, jako wzoru nieskończonego zawierzenia Bogu. Po Mszy Świętej wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Dzieciątka Jezus przy okolicznościowej dekoracji zrobionej przez s. Wierę. Zakończyliśmy spotkanie wspólną herbatą z ciastem, przygotowanym przez s. Wieranikę, dzieląc się wrażeniami ze wspólnego spotkania. Cieszymy się, że tyle parafian zechciało uczcić nasze Dzieciątko i spodziewamy się że Jego kult będzie się rozszerzał także w Brześciu. Niech Boże Dzieciątko będzie uwielbione!
Siostry z Brześcia.

Posted in Aktualności.