Modlitwa o pokój

W obliczu wydarzeń wojennych, jakich jesteśmy świadkami nie możemy pozostać obojętni!

W pokornej modlitwie, z głębi naszych serc wołamy do Boga o zakończenie wojny na Ukrainie.
O Boże miłosierdzie i ustanie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie.
O mądrość dla rządzących państwami.

I o opamiętanie dla tych wszystkich, którzy sieją zamęt i zło.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami!

Posted in Aktualności.