Objawienie Pańskie w Karmelu Dzieciątka Jezus

6 stycznia ? wszystkie nasze wspólnoty uroczyście obchodziły Uroczystość Objawienia Pańskiego wg tradycyjnych zwyczajów. W tym szczególnym roku jubileuszowym 1050. lecia chrztu Polski, wspólnotę łódzką nawiedziło czterech króli, do tradycyjnego orszaku Trzech Króli dołączył król Mieszko I, aby oddać hołd jedynemu Królowi wieków i nas w wierze umocnić. Dołączamy scenariusz opracowany przez s. Ines Mamcarz CSCIJ.

 

Inscenizacja na Trzech Króli 2016

Scena: Zapala się gwiazda. Maryja z Dzieciątkiem na kolanach.

Śpiew : ?O Gwiazdo Betlejemska?

Wchodzą trzej królowie z pokłonem przed Dzieciątkiem
Śpiew: ? Mędrcy świata?

Maryja

Witam was dostojni królowie, którzy przyszliście do mojego Syna z miłością i po miłość.
On narodził się po to, aby obdarzyć miłością każdego, kto przyjdzie i otworzy przed Nim swe serce.

I Król

Królu, który rodzisz się w lichej stajni,
Przyjmij od nas dary, które Ci niesiemy.
Przyjmij złoto, które możesz rozdać ludziom dla sprawienia im radości.

II Król

Królu, przyjmij i mój dar
Kadzidło -woń ziół,
dar lasów i pól dla Króla, który jest Miłością.

III Król

Królu, i ja niosę Ci wonny dar
Mirrę,
Balsam dla umierających.
Niech on będzie wyrazem miłości wszystkich chorych i umierających, i tych, którzy się nimi opiekują.

I Król

Ty, Panie, obdarz nas miłością. Chcemy zanieść ją do innych, aby świat stawał się lepszy.

Śpiew: ? Dzisiaj w Betlejem?

 

Narrator

I będą powstawać królestwa
I będą szli królowie
Mędrcy do tronu Baranka
Za Bestią Herodowie
Walka ziemię ogarnie
Bo na to się narodziłby przynieść miecz
Ogień rzucić
I w Prawdzie wyswobodzić.

O wy, Mądrości słudzy
Czerpajcie w Źródle łaski.
Czas nadszedł. Oto ludy
Za Gwiazdy pójdą blaskiem.
Uklękną w wierze króle
Pokornie kark nachylą
Pod strumień chrzcielnej wody.
Patrz, oto idą! Idą?

Wchodzi Mieszko I

Mieszko I

Z rodu Polaków
Jam pierwszy
a ze mną domownicy
do źródeł chrzcielnych
przyszedłszy
z Bogiem przymierze
zawiązał
przywarłszy do Świętej Stolicy
do Piotra co w Rzymie.
Był rok 966.
U boku małżonki, Dobrawy
Co mnie do łaski przywiodła
Jam, Mieszko, książę na Gnieźnie,
grodzie prastarym.
A wieki mówią:
Tu narodziła się Polska.

Karmelitanka albo Narrator

Królu Wszechmocy i Chwały
Królu, co władasz miłością
Ty drogę historii otwartą
Błogosław.
Dziecięcą Twą rączkę
Nad naszą podnieś Ojczyzną.
Dziś orzeł w tryumfie wzlata,
bo Tobie daje koronę.
Łask Miłosierdzia zdroje
Niech płyną nieogarnione..
O, Panie,
Wiary świętej daj dochować.

Śpiew: ?Podnieś rękę Boże Dziecię??

Jeden z Królów

Zacni Królowie,
Darów obfitość dzielić się godzi.
Weźcie i nieście pomiędzy ludzi,
Pomiędzy te siostry pobożne,
Miłością płonące.
Niech radość rośnie
Niech kwitną nadzieje
Niech nowych ludzi plemię
Nadchodzi.

Śpiew: ?Wesołą nowinę?

Wieczorem Siostry na wzór Trzech Króli oddają pokłon Dzieciątku Jezus i trwają w cichej adoracji.

 

Posted in Aktualności.