Peregrynacja symboli ŚDM w Parafiach w Łodzi

9 października 2015 symbole ŚDM nawiedziły Parafię N.M.P. Królowej Polski w Łodzi. Siostry z Domu Prowincjalnego wzięły czynny udział we Mszy świętej, jak również poprowadziły śpiew podczas adoracji.
3 dni później, 12 października siostry z Łodzi i z Ksawerowa uczestniczyły w peregrynacji owych symboli
w Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi. Podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Metropolity Łódzkiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego, wspólnoty i wierni świeccy modlili się za osoby życia konsekrowanego.

 

Posted in Aktualności.