Pierwsza profesja w Karmelu Dzieciątka Jezus

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.
/Łk 1, 49/

Dzień 7. września był dniem wielkiej radości i dziękczynienia Bogu za dar powołania s. Marty Radziewicz, która tego dnia złożyła swoje śluby zakonne.
Otoczona przez najbliższą Rodzinę oraz siostry Zgromadzenia po raz pierwszy ślubowała czystość, ubóstwo i posłuszeństwo umiłowanemu nade wszystko Bogu i wraz z darem konsekracji, otrzymała habit zakonny oraz nowe imię – s. Maria Renata od Eucharystii.

Niech nasza pokorna modlitwa towarzyszy s. Renacie w jej kroczeniu za Chrystusem drogą duchowego dziecięctwa i wiernym wypełnianiu swojego powołania.

 

Posted in Aktualności.