Polska pod Krzyżem

W święto podwyższenia Krzyża Świętego, 14. września, siostry z naszych wspólnot włączyły się na różne sposoby w to  modlitewne trwanie Polaków przy Krzyżu Chrystusa.

W wielu wspólnotach siostry trwały na adoracji Najświętszego Sakramentu. Niektórym natomiast udało się włączyć w modlitwę na włocławskim lotnisku.

KRZYŻ został uwielbiony. KRZYŻ był adorowany. KRZYŻ został wywyższony.
Bogu niech będą dzięki!

Posted in Aktualności.