Sesja formacyjna sióstr w Siemiatyczach

W dniach 21-22.10. odbyła się sesja formacyjna dla IV grupy sióstr profesek wieczystych. Miejscem spotkania był dom rekolekcyjny sióstr w Siemiatyczach. Tematem przewodnim była radość. Odkrywałyśmy ją jako znak spotkania z Bogiem.

Pierwszy dzień rozpoczęłyśmy wspólnymi modlitwami i Eucharystią pod przewodnictwem ks. Roberta Grzybowskiego, kapłana diecezji drohiczyńskiej. W homilii zachęcił nas do elastyczności w codziennym życiu, aby była ona trwałym elementem kształtującym codzienne wybory. W konferencji Ksiądz zwrócił uwagę na kilka aspektów życia konsekrowanego zaczerpniętych z dokumentu wydanego przez Kongregację do spraw instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Młode wino, nowe bukłaki wydanego w 2017 roku. Rozpalił w nas na nowo pragnienie pełnienia woli Bożej w naszym Zgromadzeniu, które rozwija się i ukierunkowuje według charyzmatu duchowego dziecięctwa. Zachęcił nas do rozeznawania słowami: „Ducha nie gaście, duchy badajcie”.

W drugiej części miałyśmy możliwość usłyszenia wykładu na temat radości przedstawionego przez s. Imeldę Kwiatkowską CSCIJ. Siostra czerpiąc z Pisma świętego, dokumentów Kościoła oraz myśli świętych pokazała nam czym jest prawdziwa radość otrzymana od Boga. Podkreśliła fakt, że chrześcijaństwo jest przepełnione radością. Biblia jest radosną nowiną o zbawieniu. Radość w Piśmie świętym ukazana jest jako łaska i dar Ducha Świętego. Św. Tomasz z Akwinu przedstawiał ją jako owoc Ducha Świętego, który zależny jest od pewnego dobra. Za Z. Kijasem podkreśliła, że radość jest owocem naszych osobistych wysiłków i starań.

W kolejnym wykładzie mogłyśmy zatrzymać się nad dziełami św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz pismami naszego Ojca Założyciela Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD. Miałyśmy możliwość prześledzenia myśli, które pokazały nam skąd wypływa radość dziecięctwa i w jaki sposób powinna się przejawiać w życiu karmelitanki Dzieciątka Jezus.

W niedzielę również rozpoczęłyśmy dzień modlitwami i Eucharystią. Ks. Tomasz Szmurło, który jej przewodniczył w homilii nawiązał do Słowa Bożego, z którego zaczerpnął myśl o naszych codziennych wyborach. Zachęcił nas do stawiania na I miejscu Chrystusa, bo idąc z Nim nie pobłądzimy na drodze powołania.

Następnie posłuchałyśmy wspomnień naszych sióstr na temat osoby Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD. Mamy tą radość, że są wśród nas żyją siostry, które pamiętają naszych Założycieli i dają o nich świadectwo, które jest dla nas istotnym i niezatartym śladem działania Boga w ich życiu oraz znakiem podążania za łaską Ducha Świętego w zorganizowaniu i przeprowadzeniu dzieła, jakim jest założenie naszego Zgromadzenia.

 


Całość spotkania przebiegała w radosnej atmosferze. Siostry dzieliły się swoimi doświadczeniami z obecnych placówek oraz swoimi talentami, które otrzymały od Boga. Zauważamy to, że jedna dla drugiej jest darem, choć często także wyzwaniem.

Bogu niech będą dzięki za czas przeżyty razem, który nas ubogacił i umocnił naszą jedność w Chrystusie!

Posted in Aktualności.