Sesja misjologiczna i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

Siedem sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus uczestniczyło w tegorocznej Sesji misjologicznej i czuwaniu Papieskiej Unii Misyjnej, które odbyło się na Jasnej Górze 3-4 grudnia 2016r.

Cel spotkania:

  • propagowanie idei misyjnej
  • ożywianie animacji na rzecz misji
  • uczczenie 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej

Uczestnicy spotkania:

  • członkowie PUM ? kapłani, klerycy, osoby życia konsekrowanego i świeccy
  • członkowie Róż Żywego Różańca
  • wszyscy różnorako zaangażowani w animację misyjną

Przebieg spotkania:

  • Wykład ?Od chrztu do misji?, w którym prof. Marek Tatar wszystkim uczestnikom przypomniał: ?Misyjność wynika z chrztu; misjonarskość wynika z powołania w powołaniu.?
  • Abp Henryk Hoser – w wykładzie O aktualnych wyzwaniach stojących przed PUM ? za bł. Pawłem Manną wzywał, by ?postawić Kościół w stan misyjności?
  • W wykładzie Miłosierdzie drogą do świętości misjonarza – prof. Stanisław Urbański ukazał istotę powołania misjonarza w niesieniu miłości Boga każdemu człowiekowi.
  • Misjonarz z Argentyny o. Juan Carlos Araya IMC, dał świadectwo o tym, iż otrzymał ?powołanie nie tylko do kapłaństwa, ale powołanie, które prosi o coś więcej? powołanie do misji?.

? Każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele i każdy jest wezwany, by być szczodrym wobec Boga? ? te słowa młodego misjonarza dają do myślenia i otwierają rozległe horyzonty do zaangażowania się w działalność i animację misyjną wykorzystując proste środki jakimi są: codzienne czynienie dobra, uśmiech, akt strzelisty, słowo zachęty?. i wiele, wiele innych?

Czuwanie przed cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny -zanoszone w różnych językach- pozwoliło odczuć uniwersalny zasięg Kościoła, odnowić duchowe siły i doświadczyć nowego posłania na kolejny etap osobistego misyjnego zaangażowania.

Posted in Aktualności.