Siostry na ŚDM

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata

i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Tymi słowami siostry z naszych wspólnot modliły się w każdy piątek, przygotowując się na to szczególne wydarzenie, które miało miejsce w Kościele. Dlaczego chcę podkreślić, że w Kościele? Ponieważ ŚDM to nie tylko czas w samym Krakowie, ale też w poszczególnych diecezjach Polski, a także czas przygotowań pielgrzymów i wolontariuszy w miejscach ich zamieszkania, we wspólnotach lokalnych.

My również chciałyśmy realnie uczestniczyć w ŚDM. Dlatego włączyłyśmy się czynnie w dni w diecezjach, przyjmowałyśmy zagranicznych pielgrzymów w naszych domach i parafiach. Niektóre z nas pojechały do Krakowa, inne uczestniczyły w Eucharystii na Jasnej Górze, której przewodniczył Ojciec święty. Pozostałe śledziły transmisje telewizyjne, które opuszczały jedynie po to, aby zanosić intencje Kościoła, Papieża i młodych przed oblicze Jezusa Eucharystycznego.

Przytoczona na początku tekstu modlitwa ma ciąg dalszy:

Ojcze Niebieski,

uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. 

Naucz nieść wiarę wątpiącym,

nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,

przebaczenie winnym

i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca

i odnawiającym oblicze ziemi.

 

O to prosimy nadal ? dla siebie i wszystkich młodych. Amen.

 

 

 

 

Posted in Aktualności.