Spotkanie formacyjne sióstr profesek wieczystych (grupa III)

W dniach od 6-8 listopada 2015 r. w Siemiatyczach odbywało się spotkanie formacyjne sióstr profesek wieczystych (grupa III). Przybyło 21 sióstr z różnych domów łódzkiej prowincji. Sesję prowadził o. Przemysław Kryspin – kapucyn. Tematem przewodnim była zmiana placówki – pozytywy i negatywy. Ojciec wygłosił dwie konferencje, po których siostry w grupach dzieliły się swoim doświadczeniem związanym z przeniesieniem. Ubogaceniem sióstr był również czas spotkań indywidualnych, który sprzyjał pogłębianiu relacji i wzajemnej radości. W sobotę wieczorem siostry wzięły udział w nabożeństwie z modlitwą wstawienniczą, którą poprowadził Ojciec Przemysław. W niedzielę odbyło się spotkanie z Siostrą Prowincjalną, po którym s. Zuzanna zreferowała swoją pracę magisterską pt. „Obraz człowieka na podstawie Zamku wewnętrznego św. Teresy z Avila”. Spotkanie zakończyło się niedzielnym obiadem.

Posted in Aktualności.