Spotkanie formacyjne w Siemiatyczach

 

Formacja ciągła jest jak oddech, towarzyszy przez całe życie kapłanowi i osobie zakonnej,
powoduje, że życie realizuje się według planu Boga.
/A. Cencini/

Świadome tego zobowiązania, a zarazem nieustannego zaproszenia Boga do rozwoju, nasze najmłodsze siostry po ślubach wieczystych w dniach 18-20. listopada uczestniczyły w sesji formacyjnej, poświęconej ślubowi czystości. Odbywała się ona w domu rekolekcyjnym w podlaskich Siemiatyczach.

Sesję poprowadziła s. Anna Maria Pudełko, która jako psychopedagog powołania, umiejętnie oraz interesująco ukazała siostrom bogactwo oraz wyzwania jakie stoją przed nimi jako ludźmi i, wtórnie, jako kobietami konsekrowanymi.

 

Posted in Aktualności.