„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!” (Ps 51,12)

W ramach przygotowań do jubileuszu stulecia powstania naszego Zgromadzenia, w dniach 26-28. kwietnia spotkałyśmy się w domu rekolekcyjnym w Siemiatyczach, aby wypraszać Boże Miłosierdzie dla nas samych, dla naszych sióstr i wspólnot.

Odnowiony duch, wolne i pojednane serce, otwartość na drugiego człowieka, nowość życia w Duchu Świętym to nasze pragnienie na ten czas łaski, jaki daje nam w swej hojności Bóg.

W tych dniach Eucharystia, wspólnie odprawiona droga krzyżowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje wygłoszone przez zaproszonego przez nas ks. Marka Tatara, a także spotkanie w siostrzanym gronie stały się kanałami działającej z mocą Bożej łaski.

 

 

Posted in Aktualności.