Uroczystość św. Józefa – Patrona Prowincji Łódzkiej

W dniu 19 marca o godz. 7.30 w Domu Prowincjalnym w Łodzi została odprawiona Msza święta z Uroczystości św. Józefa. Przewodniczył jej o. Robert OCD. Liturgię ubogacił śpiew prowadzony przez siostry.

W Karmelu Dzieciątka Jezus dzień ten przeżywany jest wyjątkowo. Sł. B. o. Anzelm Gądek OCD – Założyciel Zgromadzenia w notatkach rekolekcyjnych zapisał: „Kto chce znaleźć łatwy przystęp do tronu Bożego, winien iść do św. Józefa. Nie opuszczaj żadnego dnia, byś nie uczcił jakimś aktem tego wielkiego i chwalebnego Patriarchę. Jezus, Maryja, Józef – miłość dla nich twój cel i zadanie twego życia”.

Siostry  podążając za radami Ojca Założyciela w sposób szczególny czczą św. Józefa jako Ojca i Orędownika rodziny karmelitańskiej, a przede wszystkim jako Opiekuna Najświętszej Maryi Panny. Uczą się od niego jak kochać Dziecię Jezus i Jego Matkę oraz naśladują jego zawierzenie Bogu w życiu codziennym. Świętemu Józefowi powierzają swoje troski i modlą się za jego wstawiennictwem w każdą środę, która w Karmelu jest poświęcona temu przemożnemu Patronowi.

 

Posted in Aktualności.