Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Karmel Dzieciątka Jezus obrał sobie za Patronkę św. Teresę z Lisieux. Uczy się od niej jak żyć duchowością Karmelu oraz jak iść drogą duchowego dziecięctwa we współczesnym świecie.

Rano w naszej kaplicy w Łodzi została odprawiona Msza święta, której przewodniczył O. Piotr Bajorek – przeor łódzkiej wspólnoty karmelitów bosych. Wspominając o naszej „małej świętej” zaznaczył, że była cicha i pokorna. Taka jak Jezus. Siostry po jej śmierci stwierdziły, że nie mają nic do powiedzenia na jej temat. Jedynie jej rodzone siostry żyjące wraz z nią, w tym samym Karmelu w Lisieux mogły znać jej duchową drogę. Dowiadujemy się o niej z pism, które nam pozostawiła. Widzimy, że jej życie było podobne do ewangelicznego ziarna, które musiało obumrzeć, aby wejść w nowe życie.

Na uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus zbieramy świeże płatki róż. Ich zapach symbolizuje modlitwy zanoszone do Boga. Kapłan poświęcił róże, którymi zostali obdarowani wszyscy uczestnicy Liturgii. Wierzymy, że nasza święta Patronka ześle na nas – jak obiecała – obfity deszcz różany łask Jezusowych.

 

 

Ja nie umieram, lecz wchodzę w Życie
św. Teresa z Lisieux

Posted in Aktualności.